Luật sư nguyễn tiến hòa

Chức vụ:           Chủ tịch

Sinh năm:         1972

Email:               nguyenthanhha@olympiclaw.vn

Số điện thoại:   0909 402 7227

Ông Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hà đã tường làm việc cho Investconsult Group, S-Fone và VC Corpotation. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp nay, nay ông Hà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet. Ngoài ra Luật sư Nguyễn Thanh Hà còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại học Viên Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp

BẰNG CẤP

+ 1998 – 2012:

  • Cử nhân Luật Kinh Tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.
  • Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệu hội các Tường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie.
  • Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp

+ 2002 – 2005:

  • Thạc sĩ Luật Kinh Foanh quốc tế, Đại học FranCois – Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp

+ 2005 – 2006:

  • Chúng chỉ khóa Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp.

+ 2007:

  • Chúng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

nguyễn huy nam

Luật sư thành viên

nguyễn huỳnh huy

Luật sư cố vấn