Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt

Xem chi tiết
Hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất chồng chéo và bất cập trong việc tổ chức thi hành án

Chuyển quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự phát sinh thường xuyên trong đời sống xã hội.Việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp

Xem chi tiết
Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu

Xem chi tiết
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

A. Đối với Doanh nghiệp tư nhân Căn cứ theo Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân,

Xem chi tiết
Những điều cần biết khi thành lập công ty

1. Điều kiện về chủ thể để thành lập công ty tại Việt Nam Có CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân Có đầy đủ năng lực hành vi dân

Xem chi tiết