Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất năm 2019

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và

Xem chi tiết
Hợp đồng gia công đặt hàng là đồ may mặc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG (Số: ……………./HĐGCĐH) Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………….. Chúng tôi gồm có: Bên A: (Bên đặt hàng) …………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………… Điện

Xem chi tiết
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2019

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm

Xem chi tiết
Mẫu hợp đồng ủy quyền có xác nhận của công chứng

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên là bên ủy quyền và bên được ủy quyền, theo đó bên được ủy quyền sẽ đại diện bên

Xem chi tiết
Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất

Việc thuê nhà ở, nhà trọ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rất phổ biến tuy nhiên việc ký kết hợp đồng thuê

Xem chi tiết