Việt nam chưa có cơ chế thi hành án hành chính

“Trong quá trình tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân, các luật sư tư vấn cho khách hàng về việc khởi kiện các quyết định hành chính và

xem chi tiết
Sa thải người lao động nghỉ ốm không báo trước có được không ?

“Điều 31. Kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 1. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao

xem chi tiết
Quyền lợi được hưởng khi bị tai nạn lao động

Điều 142 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của

xem chi tiết
Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2019

Căn cứ vào Luật BHXH 2014; Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm

xem chi tiết
hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng bắt buộc từ ngày 1/11/2018

Hoá đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi

xem chi tiết